Abonneer nu

Trends in het nieuws

Verandering van de kijk van de samenleving op ouderen en maatregelen voor hun welzijn

Senioren zijn ons bestaansrecht.
Zij zijn de reden waarom we elke ochtend opstaan.
Zij zijn de inspiratie voor ons dagelijks werk.

"On Seniors' Side" zijn betekent ook dat we ons niet alleen zakelijk inzetten voor het welzijn van de senioren.
Dit engagement ligt aan de basis van de oprichting van onze Stichting, gefinancierd door Damartex en haar dochterondernemingen.
Het is de weerspiegeling van de medeplichtige en oprechte relatie die ons bindt met de senioren en het teken van een duurzaam engagement gericht op de maatschappij van morgen.

De Stichting On Seniors' Side Foundation heeft ervoor gekozen om zich te richten op drie gebieden die zijn geïdentificeerd als actiegebieden ten behoeve van senioren:

  • Het aanmoedigen van activiteit van ouderen om verbeteren hun welzijn
  • Helpende senioren om betrokken te raken bij de samenleving en aanmoedigen intergenerationele sociale banden
  • Bevorder het handhaven van een goede gezondheid thuis en steun verzorgers

Deze Stichting is van u.
U hebt de mogelijkheid om persoonlijk betrokken te raken door de projecten die voor u belangrijk zijn te steunen, door ze te sponsoren of door mee te werken aan de voorgestelde acties.

Ik reken op jou!

Patrick Seghin
Voorzitter
Damartex Groep

Joséphine BIERNACKI
Directeur van de Stichting On Seniors' Side

"De On Seniors' Side Foundation is zinvol. Het genereert echte trots om deel uit te maken van een geëngageerde en verantwoordelijke Groep".

Wat is uw missie binnen de Stichting?
Mijn rol bestaat erin de Stichting te beheren, d.w.z. de uitvoering van alle gesteunde acties te leiden en te vergemakkelijken.

Waarom heb je het aangenomen?
Na enkele jaren in de textielinkoop, waarbij ik fabrieken aan de andere kant van de wereld bezocht, besefte ik dat ik aan de goede kant van de planeet geboren was.
Ik moest een menselijke en verantwoordelijke dimensie aan mijn activiteit toevoegen.
Persoonlijk heb ik een diepe behoefte aan zingeving, menselijkheid en verantwoordelijkheid.
Daarom ben ik in 2015 MVO-manager voor de Groep geworden en steun ik de Stichting sinds haar oprichting.
Voor mij is de Stichting On Seniors' Side een verlengstuk van onze activiteit en ik denk dat het een geweldige hefboom is voor motivatie, trots, het zoeken naar zingeving en het creëren van synergie tussen ons.

Hoe worden de werknemers van de Groep hierbij betrokken?
De Stichting On Seniors' Side richt zich tot alle medewerkers van Damartex in hun verscheidenheid aan culturen en beroepen.
Het biedt hen de mogelijkheid om te investeren in projecten ten behoeve van senioren en de welwillendheid, het respect, de empathie en de passie die de basis vormen van de waarden van onze merken in stand te houden.

Welke rol kunnen zij spelen binnen de Stichting On Seniors' Side?
Zij kunnen projecten indienen, steun aan bepaalde verenigingen voorstellen, een project sponsoren, een financiële bijdrage leveren of vaardigheden sponsoren.
Wij hebben ook behoefte aan correspondenten in onze Business Units.
Alle medewerkers die de geschiedenis van de Stichting willen schrijven en willen werken aan het (opnieuw) doen glimlachen van senioren zijn welkom.

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van de Stichting bestaat uit 9 leden.

5 interne leden van de Damartex-groep die de Stichters vertegenwoordigen:

Patrick Seghin: CEO Damartex.
Joséphine Biernacki: Directeur van de Stichting ON SENIORS' SIDE & Chief Sustainable Officer Damartex.
Olivier Bourdrel: Penningmeester van de Stichting.
David Hempfer: Directeur Vitrine Magique.
Florence Notteboom: Directeur Internationale Aankoop.

En 4 gekwalificeerde externe leden met expertise of ervaring in de senioren- of liefdadigheidssector:

Marie Despature: Country manager bij Muzéo en lid van de Raad van Toezicht van Damartex en Somfy.
Anne-Marie Durocher: Stichtend voorzitter van de vereniging ALMA Nord Pas-De-Calais tegen ouderenmishandeling, stichtend lid en erevoorzitter van de Société Septentrionale de Gérontologie Clinique.
Bérangère Penaud: Strategisch adviseur bij Thomas More Partner.

Laurent Delemer : Directeur van de HPM-groep, belast met de geriatrische sector.

.

De Raad van Bestuur komt twee keer per jaar bijeen, met als doel :

  • zorgen voor de uitvoering van de missie van de Stichting van de Stichting en de uitvoering van het binnen de 3 assen gedefinieerde programma,
  • Strategische keuzes bepalen en en belangrijke oriëntaties,
  • Stemming over de begroting en de rekeningen te valideren, om de verbintenis en de waarden van de Stichting.

De stuurgroep

De Stuurcomité van de Stichting bestaat uit 7 leden, waaronder ten minste één correspondent per land, en de directeur van de Stichting. De commissie komt vier keer per jaar bijeen en de correspondenten streven naar :

  • Bestanden bekijken ingediend door het personeel,
  • Het selecteren van projecten die die voldoen aan de waarden van de Stichting,
  • Ondersteunende sponsorss in hun acties binnen de verenigingen,
  • Te zijn de bevoorrechte gesprekspartner medewerkers die zich willen inzetten voor de Stichting.