Abonneer nu

Trends in het nieuws

Een woord van de president

Het veranderen van de maatschappelijke visie op ouderen en het gezamenlijk handelen voor hun welzijn

Senioren zijn onze raison d'être.
Het is voor hen dat we elke ochtend opstaan.
Zij zijn degenen die ons inspireren en begeleiden bij onze dagelijkse acties.

Aan de seniorenkant" zijn betekent ook dat we ons buiten de zakenwereld inzetten voor het welzijn van senioren.
Het is op dit engagement dat aan de basis ligt van de oprichting van onze Stichting, gefinancierd door Damartex en haar dochterondernemingen.
Het is een weerspiegeling van de medeplichtige en oprechte relatie die ons bindt met de ouderen en een teken van een blijvend engagement voor de samenleving van morgen.

De Stichting On Seniors' Side Foundation heeft ervoor gekozen om zich te richten op drie gebieden die zijn geïdentificeerd als actiegebieden ten behoeve van senioren:

  • Aanmoedigen de activiteit van senioren voor beter worden hun welzijn
  • Helpen senioren om betrokken te raken bij de maatschappij en aansporen de intergenerationele sociale band tussen de generaties
  • Het bevorderen behoud van een goede gezondheid thuis en optreden verzorgers

Deze stichting is van jou.
U heeft de mogelijkheid om persoonlijk betrokken te raken door de projecten die u na aan het hart liggen te steunen, door ze te sponsoren of door mee te werken aan de voorgestelde acties.

Ik reken op jou!

Patrick Seghin...
Voorzitter
Damartex Groep

Een woord van de directeur

"De On Seniors' Side Foundation is zinvol. Het genereert echte trots om deel uit te maken van een geëngageerde en verantwoordelijke Groep".

Wat is uw missie binnen de Stichting?
Mijn rol is om de Stichting te sturen, d.w.z. om de uitvoering van alle ondersteunde acties te leiden en te vergemakkelijken.

Waarom heb je haar meegenomen?
Na een aantal jaren in de textielindustrie te hebben doorgebracht, waar ik de bezoeken aan fabrieken aan de andere kant van de wereld heb vermenigvuldigd, realiseerde ik me dat ik aan de goede kant van de planeet ben geboren.
Ik moest een menselijke en verantwoordelijke dimensie aan mijn activiteit geven.
Persoonlijk voel ik een diepe behoefte aan zingeving, menselijkheid en verantwoordelijkheid.
Zo ben ik in 2015 MVO-manager van de Groep geworden en steun ik de Stichting sinds haar oprichting.
Voor mij is On Seniors' Side Foundation een verlengstuk van onze activiteit en ik denk dat het een grote hefboom is voor motivatie, trots, het zoeken naar betekenis en het creëren van synergie tussen ons.

Hoe worden de medewerkers van de Groep hierbij betrokken?
De On Seniors' Side Foundation richt zich op alle Damartex-medewerkers in hun diversiteit aan culturen en beroepen.
Het biedt hen de mogelijkheid om te investeren in projecten ten behoeve van senioren en om de zorg, het respect, het inlevingsvermogen en de passie die de basis vormen van de waarden van onze merken te behouden.

Welke rol kunnen zij spelen in de On Seniors' Side Foundation?
Zij kunnen projecten indienen, steun voorstellen aan bepaalde verenigingen, een project sponsoren, financieel bijdragen of een mecenaat van vaardigheden uitoefenen.
We hebben ook correspondenten nodig in onze Business Units.
Alle medewerkers die de geschiedenis van de Stichting willen schrijven en werken aan het (her)geven van een glimlach aan senioren zijn welkom.

Josephine Biernacki
Directeur van de stichting aan de zijde van de senioren

Bestuur

De Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van de Stichting bestaat uit 9 leden.

5 interne leden van de Damartex-groep die de Stichters vertegenwoordigen:

Patrick Seghin: CEO Damartex.
Joséphine Biernacki: Directeur van de Stichting ON SENIORS' SIDE & Chief Sustainable Officer Damartex.
Olivier Bourdrel: penningmeester van de Stichting.
David Hempfer: Directeur van Vitrine Magique.
Florence Notteboom: Directeur Internationale Aankoop.

En 4 gekwalificeerde externe leden met expertise of ervaring in de senioren- of liefdadigheidssector:

Marie Despature: Country manager bij Muzéo en lid van de Raad van Toezicht van Damartex en Somfy.
Anne-Marie Durocher: stichtend voorzitter van de vereniging ALMA Nord Pas-De-Calais tegen ouderenmishandeling, stichtend lid en erevoorzitter van de Société Septentrionale de Gérontologie Clinique.
Bérangère Penaud : strategisch adviseur bij Thomas More Partner.

Laurent Delemer : Directeur van de HPM-groep, belast met de geriatrische sector.

.

De Raad van Bestuur komt twee keer per jaar bijeen, met als doel :

  • Het waarborgen van de uitvoering van de missie van de Stichting en de uitvoering van het programma dat in het kader van de drie zwaartepunten is vastgesteld,
  • Strategische keuzes bepalen en de hoofdoriëntaties,
  • Stemmen over de begroting en de rekeningen te valideren, de verbintenis te bevestigen en te dragen en de waarden van de Stichting.

De stuurgroep

De Stuurcomité van de Stichting bestaat uit 7 leden, waaronder ten minste één correspondent per land, en de directeur van de Stichting. De commissie komt vier keer per jaar bijeen en de correspondenten streven naar :

  • Bestanden bekijken ingediend door werknemers,
  • Selecteer projecten die de waarden van de Stichting weerspiegelen,
  • Begeleidende sponsorss in hun acties binnen de verenigingen,
  • Te zijn de bevoorrechte gesprekspartner medewerkers die zich willen inzetten voor de Stichting.