Vereniging: ATIR

Het doel van de vereniging is materiële, medische en morele steun te verlenen aan ouderen die aan nierfalen lijden.

Projets soutenus

2021 : Fav Saving-Lives

Deze doos is transporteerbaar, waardoor operaties kunnen worden uitgevoerd in vele regio's van Tunesië waar ziekenhuizen niet over chirurgische apparatuur beschikken. Hierdoor zal
tot 50 nierpatiënten per jaar kunnen redden, voornamelijk 50-plussers, aangezien dit de patiënten zijn die het het moeilijkst hebben tijdens dialyses en
fatale complicaties ontwikkelen als gevolg van de kwetsbaarheid van hun bloedvaten.
De Stichting heeft de aankoop van deze apparatuur gefinancierd.

2022 : Plume

Het hoofddoel van het project is de financiering van een speciale schaal voor oudere en/of afhankelijke patiënten met nierfalen
. Deze weegschaal zal worden geïnstalleerd in de hemodialyse-eenheid van
Nephrology, afdeling dialyse en niertransplantatie van het CHU Rabta ziekenhuis.
De Stichting heeft de aankoop van deze apparatuur gefinancierd.

2023 : Finance Surgery

Het project bestaat uit de financiering van fistel- en katheterisatieoperaties voor de meest kansarme patiënten
van 50 jaar en ouder, waarvan er 14 zijn. Deze operaties worden niet gedekt door het nationale socialezekerheidsfonds.
De Stichting financiert de zorg voor deze 14 patiënten.

2024 : Défi pour la vie

La gériatrie est la spécialité médicale consacrée à l’étude et au traitement des maladies associées au vieillissement : maladies oculaires, troubles sensoriels (déficience visuelle, surdité), troubles neurologiques et cognitifs (maladie d’Alzheimer, démence…), malnutrition, etc. Offrant une prise en charge globale du patient, cette spécialité a pour mission de maintenir ou de restaurer l’autonomie des personnes âgées.

Le projet permettra d’équiper 4 unités gériatriques d’un scope, également appelé moniteur de surveillance.

Les moniteurs de surveillance médicale, également appelés moniteurs multiparamétriques, sont des appareils de mesure dont le rôle principal est d’observer les signes vitaux essentiels d’un patient, tels que la fréquence cardiaque, la pression artérielle, la saturation en oxygène du sang ou la fréquence respiratoire.

Selon les besoins des établissements hospitaliers, les multiples fonctionnalités de ces moniteurs permettent le suivi médical de différentes caractéristiques de l’organisme.