Jérôme Lestienne, sponsor van de Fondation Partage & Vie

  • Wat is de vereniging die u sponsort? Hoe weet je dat?

Ik ben de sponsor van de Fondation Partage & Vie, meer bepaald voor de instelling Le Nouvel Horizon in Douai.

Ik wist niet van de vereniging af totdat een van de referenten van de Stichting erover kwam praten op een bijeenkomst. Omdat ik bij de Stichting betrokken wilde raken, aarzelde ik niet toen ik erover hoorde.

 

  • Waarom steun je de vereniging?

Voordat ik van de vereniging wist, ontdekte ik de Fondation On Seniors' Side. Ik wilde graag meedoen en was meteen verkocht toen ik hoorde over de Fondation Partage et Vie en haar terminalproject. Omdat ik in Douai heb gestudeerd, heb ik een band met deze stad en was ik des te meer gemotiveerd om mee te doen.

  • Hoe helpt de Stichting de vereniging, in een paar woorden?

De Stichting heeft 50% van een Medimoov-terminal gefinancierd. De instelling kon het apparaat niet op eigen kracht aanschaffen. De terminal heeft gunstige effecten op het geheugen en de mobiliteit. Ik vond het belangrijk en zinvol voor de Stichting om aan dit soort projecten deel te nemen.

  • Als u uw ervaring met de vereniging in een of twee zinnen zou kunnen beschrijven:

Deze ervaring gaf me nieuw vertrouwen in mezelf. Vroeger zou ik nooit in staat zijn geweest om alleen naar een inhuldiging te gaan, om vragen te stellen, om anderen de hand te reiken... Maar toen ik zag hoe de bewoners de Stichting en mijzelf bedankten, voelde ik me trots dat ik deelnam aan het project. Naarmate mijn ervaring groeide, nam mijn motivatie toe tot het punt waarop ik nu in mijn privé-tijd tijd aan de vereniging besteed.