Vereniging: Espace Canopy

Espace Canopy is een plek die culturele en artistieke creatie bevordert door het creëren en beheren van private culturele ruimtes.

 

Ondersteund project: Escape Art Senioren

Doel van het project is het isolement van senioren te doorbreken door middel van een programma van bezoeken en
culturele uitstapjes. Deze actie heeft tot doel sociale banden en uitwisseling via kunst tot stand te brengen tussen
deze mensen.
Deze bezoeken worden gekenmerkt door de organisatie van het bezoek en een vriendelijke begeleiding naar een culturele plaats in Parijs. Het doel is ook een solide
groep te vormen die de verwezenlijking van intergenerationele acties op middellange termijn mogelijk maakt.

De Stichting heeft een deel van het programma voor 2022-2023 gefinancierd.