Abonneer nu

Trends in het nieuws

AXIS 1 / Verbetering van het welzijn
AXIS 2 / Stimuleren van de intergenerationele koppeling
AXIS 3 / Ondersteunende verzorgers

AXIS 1 / Verbetering van het welzijn

Stimuleer de activiteit van senioren om hun welzijn te verbeteren.

Uw grootouders zijn lid van een vereniging of club en zouden geïnteresseerd zijn in een van deze activiteiten?
U kunt dit soort initiatieven steunen via de Stichting.......

MEER VAN
WELL-BEINDING
EN VAN
HAPPENESS

VOORBEELDEN VAN ACTIES

 • Culturele uitstapjes voorstellen ten behoeve van senioren
 • Organiseren van dansthee en lotto's
 • Leren schilderen of tekenen

EEN
BESTE
GEZONDHEID

 • Wandelingen organiseren
 • De screening op kanker en degeneratieve ziekten aanmoedigen

AXIS 2 / Stimuleren van de intergenerationele koppeling

Senioren helpen om te investeren in de samenleving en de sociale cohesie tussen de generaties te bevorderen.

Hebben deze acties invloed op u?
Wil je je erbij betrekken?
Neem contact op met de Stichting.......

FACILITATE
LA
FRIENDSHIP

VOORBEELDEN VAN ACTIES

 • Deelnemen aan de creatie van plaatsen voor senioren, studenten, alleenstaande moeders, alleenstaande moeders, werkzoekenden om de wederzijdse hulp te bevorderen.
 • Een intergenerationele colocatiedienst tussen senioren en studenten bevorderen.

ROMPER
ISOLATIE

 • Stimuleer de betrokkenheid van senioren in verenigingen
 • Opleiding in digitaal gereedschap

FAVORIËREN
LA
VERVOERSCOMMISSIE

 • Creëer ruimtes om senioren in staat te stellen kinderen in moeilijkheden in hun huiswerk te ondersteunen.

WAARDEVASTHEID
DE PLAATS VAN DE
SENIORS

 • Workshops in scholen organiseren om de expressie van senioren te verwelkomen

AXIS 3 / Begeleidende verzorgers

Bevorderen van het behoud van een goede gezondheid thuis voor senioren en ondersteunende zorgverleners

BETER
MEER LEVEN
LONG TIME (EENZAME TIJD)
BIJ ONS THUIS

VOORBEELDEN VAN ACTIES

 • Organiseer een hapje met oudere buren bij u in de buurt of elders
 • Organiseer de levering van voedsel bij u thuis

VOORAFGAAND
DE VERLIEZEN
VAN AUTONOMIE

 • Bevorderen van een evenwichtige en aangepaste voeding
 • Bevorderen van het gebruik van praktische hulpmiddelen in huis op een dagelijkse basis

SCHUIVEN
GEZONDHEID
MENTALITEIT VAN DE
BAGAGEDRAGERS

 • Organiseren van conferenties of workshops voor zorgverleners
 • Rekruteer vrijwilligers om echtgenoten van Alzheimerpatiënten een paar uur per week te helpen.
 • Organiseer een "Caregiver Café".