Vereniging : Zilveren Vork is een bewustmakingsprogramma tegen ondervoeding bij ouderen. Oudere mensen die lijden aan eenzaamheid verliezen hun smaak voor lekker eten en eten soms weinig. Daarom helpt het programma Silver Fourchette hen het plezier in koken te herontdekken door middel van concrete acties en adviezen van professionals.

 

Gesteund project: Opleidings- en bewustmakingsprogramma's worden aangeboden, evenals kookcursussen om de ouderen aan te moedigen beter te eten. Het is in deze context dat de Stichting wilde helpen. De Stichting financierde een kookwedstrijd waarvan de beste zijn overgeschreven in een boek met advies van koks.

 

Hun website: https: //www.silverfourchette.org