Getuigenis van Clémence, directrice van de Damart-winkel in Vannes, sponsor van het project.

 

  • Welke vereniging sponsort u?

Ik sponsor de vereniging ensemble2générations in Vannes. 

 

 

  • Hoe weet je dat?

Ik heb hem leren kennen dankzij Damart. 

 

 

  • Waarom steunt u de vereniging?

Ik steun deze vereniging omdat ik overtuigd ben van de menselijke voordelen. Onze cliënten kunnen soms geïsoleerd raken, en het is bevredigend om deel uit te maken van de verandering in hun leven wanneer zij een student in hun huis verwelkomen. 

 

 

  • Hoe helpt de Stichting de vereniging, in een paar woorden?  

De Stichting On Seniors' Side Damartex stelt ons in staat de zichtbaarheid van de vereniging op nationaal niveau te vergroten, haar te ondersteunen door sterke menselijke waarden te delen.  

Deze zichtbaarheid maakt het mogelijk het aantal agentschappen uit te breiden en zoveel mogelijk mensen de kans te geven om onder begeleiding een rijke ervaring op te doen. 

 

 

  • Als u uw ervaring met de vereniging in één of twee zinnen zou kunnen beschrijven

Het is een zeer verrijkende ervaring, mooie ontmoetingen ontstaan dankzij de evenementen die het bedrijf Damart organiseert. Zo houden wij meerdere keren per jaar een gourmet thee waarbij de vereniging wordt uitgenodigd om rechtstreeks met onze klanten te spreken. Wij hebben hetzelfde doel, namelijk senioren op een welwillende manier begeleiden.

Dankzij de samenwerking tussen Damart en ensemble2generations worden we allemaal acteurs in het leven van onze senioren om hen een beetje zoetigheid te brengen.